ONLINE OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tato stránka (spolu s dokumenty na ní) vysvětluje podmínky, za kterých děláme doručíme vám jakékoli zboží nebo produkty a služby uvedené v našem internetovém obchodě. Před objednáním si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte jakékoli produkty nebo služby. Měli byste to pochopit objednáním některého z našich produktů nebo služeb souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Měli byste si vytisknout kopii těchto smluvních podmínek pro budoucí použití. 1 O nás

My, Glasgow Caledonian University, charitativní organizace zaregistrovaná ve Skotsku pod číslem SC021474 a 2 Jak je mezi vámi a námi uzavřena smlouva 2.1 Po zadání objednávky od nás obdržíte online oznámení obdržel vaši objednávku. Vezměte prosím na vědomí, že to neznamená, že byla vaše objednávka přijata. Vaše objednávka je nabídka na nákup produktu nebo služby. Všechny objednávky podléhají schválení náš. Smlouva mezi námi (Smlouva) bude uzavřena, pouze pokud obdržíte Produkty a / nebo Služby (podle potřeby). 2.2 Pro Produkty se Smlouva vztahuje pouze na Výrobky, které obdržíte. A Jakmile tak učiníte, bude uzavřena smlouva na veškeré další produkty, které mohly být součástí vaší objednávky získat tyto další produkty.

2.3 V případě Služeb se tyto budou řídit příslušnými podmínkami platnými pro konkrétní služba, která bude k dispozici na webu, na který se vaše služba vztahuje - prosím Před pokračováním v objednávce si prosím přečtěte tyto podmínky. 3 Váš stav 3.1 Zadáním objednávky přes náš web zaručujete, že: 3.1.1 Jste ze zákona oprávněni uzavírat závazné smlouvy; 3.1.2 jsou starší 16 let; a 3.1.3, že nejste rezidentem regionu, ve kterém provedete platbu na naše stránky v souladu s tyto podmínky by porušovaly všechny zákony v kraji. 2 4 Dodání produktů

U produktů bude vaše objednávka splněna / připravena k přijetí (podle potřeby) prostřednictvím a přiměřenou dobu od data stanoveného v době objednávky, pokud neexistují výjimečné okolnosti. 5 Záruka Zaručujeme, že jakýkoli produkt zakoupený od nás prostřednictvím našeho webu bude v souladu s jeho dodáním Popis musí být uspokojivé kvality a musí být přiměřeně vhodný pro všechny účely, pro které jsou výrobky určeny druh jsou běžně dodávány. Všechny ostatní záruky, podmínky nebo podmínky týkající se vhodnosti pro daný účel, obchodovatelnost, uspokojivá kvalita nebo stav, ať už jsou výsledkem charakteru nebo obyčejového práva, jsou vyloučeny pokud to zákon dovoluje. 6 Práva na odvolání

6.1 V případě Produktů, pokud uzavřete smlouvu jako spotřebitel, máte zákonné právo zrušit z jakéhokoli důvodu obdržíte objednávku produktu a obdržíte plnou náhradu, s výjimkou některých produktů uvedené v bodě 6.2. Obdržíte plnou náhradu ceny zaplacené za Produkty (kromě poštovné). Vaše zákonné právo na zrušení smlouvy o nákupu produktu začíná v den, kdy obdržíte produkt (když je mezi námi uzavřena smlouva). Li Výrobky vám byly dodány, můžete je kdykoli zrušit do 7 pracovních dnů od začátku ode dne následujícího po obdržení Produktů. V případě, že jste obdrželi Produkt, který je poškozené při dodání, informujte nás prosím písemně co nejdříve. Pokud je produkt byli jsme vráceni poškozeni a neinformovali jste nás o tom, že Produkt byl poškozen, když jste obdržel, můžeme odmítnout vaše právo zrušit nebo obdržet vrácení peněz. Nemáte žádné právo zrušit smlouvu na dodání jakýchkoli přizpůsobených opatření nebo Personalizované produkty, noviny, časopisy nebo časopisy, zboží nebo software podléhající zkáze DVD nebo CD, pro které byla bezpečnostní pečeť otevřena nebo neuzavřena.

6.3 V případě Služeb se vaše storno práva liší v závislosti na službě, kterou jsme Dávám ti. Může být účtován storno poplatek. Přečtěte si konkrétní podmínky podmínky týkající se Služby, kterou obdržíte v souladu s odstavcem 2.3. 6.4 V případě Produktů nás musíte písemně informovat o zrušení Smlouvy. Pokud produkty mají byly vám doručeny, musíte nám výrobky vrátit co nejdříve, a na vlastní náklady. Máte zákonnou povinnost řádně se o produkty starat jsou ve vašem vlastnictví. 7 Převod práv a povinností

7.1 Můžeme převést naše práva a povinnosti podle těchto podmínek na ostatní organizace, ale to neovlivní vaše práva ani naše závazky vyplývající z vaší smlouvy s námi. 3 7.2 Vaše práva a povinnosti z vaší smlouvy s námi můžete převádět pouze tehdy, pokud s tím souhlasíme psaní. 8 Cena 8.1 Cena produktů, služeb a našich poplatků za doručení bude uvedena na našem webu od